கூம்பியோ தொலைக்காட்சி நாடகம் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப் படுமளவிற்கு இந்நாட்டின் கலைத்துறைக்கு வித்தியாசமான படைப்பொன்றல்ல.

கூம்பியோ தொலைக்காட்சி நாடகத்தை நினைவில் வைத்துக்கொண்டு கொரோனா சம்பந்தமான தொலைக்காட்சி நாடகத்தை தயாரித்துள்ளார்கள் நாடகத்தை பார்த்தபின்புதான் எமது விமர்சனத்தை தெரிவிக்க முடியும்

Apekshakaya

பிந்திய செய்தி