பாராளுமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்கு அப்பால் சென்று கடன் வாங்குவது அரசாங்கத் தலைவர்கள் செய்த மிகக் கடுமையான மோசடிகளில் ஒன்றாகும்.

பாராளுமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்கு அப்பால் சென்று நாட்டு மக்களை கடனாளிகளாக ஆக்கி இருப்பது பெரும் மோசடியாகும்

குடிமக்களை கடனாளர்களாக ஆக்குவதற்கு ஜனாதிபதி, அமைச்சரவை அல்லது நிதி அமைச்சகத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை.

மோசடிக்கு கடன்களைப் பெற்ற நபர்களுக்கு எதிராக சட்டத்தை அமுல்படுத்த முடியும்.

1982 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க கடன் (சிறப்பு ஏற்பாடுகள்) சட்டம்

இருப்பினும், இந்த மோசடி கடந்த வாரம் வெளிவந்த பின்னர், அதை மறைக்க அமைச்சரவை செய்தித் தொடர்பாளர் அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன ஒரு மசோதாவை கோரியுள்ளார். இது 1982 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க கடன் (சிறப்பு ஏற்பாடுகள்) சட்டம். இந்தச் சட்டத்தின்படி, கணக்கின் வரம்பைத் தாண்டி கடன்களைப் பெற முடியும் என்று பந்துல குணவர்தன சொல்ல முயற்சிக்கின்றார்.

ஆனால் அது தற்போதைய நிலைமைக்கு பொருந்தாது. அவர் மசோதாவின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே தனது நன்மைக்காக மேற்கோள் காட்டுகிறார்.

பிந்திய செய்தி