புத்த சாசனத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே தேவதன்ன பிரிவு இருந்தது, அவர்களுக்கு உதவியது 'அஜசன்ன'புத்த சாசன வரலாறு.படித்த எந்த மாணவருக்கும் தெரிந்த உண்மை என்கிறார் முன்னாள் நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர.

புத்தரின் பார்வையின் உண்மையான தன்மை இன்று சமூகமயமாக்கப்படவில்லை,

இதுபோன்ற சிதைந்த கருத்துக்கள் இத்தகைய குழுக்களால் சமூகமயமாக்கப்படுகின்றன என்று முன்னாள் அமைச்சர் வலியுறுத்தினார்.

முன்னாள் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர புத்த சாசன வரலாற்றைக் காட்டும் வீடியோவை சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்டு மேற்கண்ட அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.

சங்க சமுதாயத்தில் ஒரு பிரிவு இருப்பதாக அண்மையில் அவர் கூறிய அறிக்கையில் பல 'வொய்ஸ்கட்' உரிமையாளர்கள் வருத்தத்தில் இருக்கும் நேரத்தில் அவர் இந்த வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

இன்று சமுதாயத்தில் ஏதேனும் புத்தரின் தத்துவம் எஞ்சியிருந்தால், புத்த சாசனத்தை கடந்த காலத்திலிருந்து பாதுகாத்து, பிக்கு ஒழுங்கை வளர்த்த ஹன்சேலாவின் அர்ப்பணிப்புதான் காரணம்.

நிச்சயமாக அந்த துறவிகளுக்கு நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும்.

எனவே, சாசனத்தை அழிக்கும் கும்பல்களை நிராகரிக்க நாம் இருமுறை யோசிக்க வேண்டியதில்லை. ஏனென்றால் புத்தர் பணிபுரியும் போது அத்தகைய கும்பல்கள் இருந்தன. தேவதன்ன பிரிவு, பிக்கு பிரிவு பெளத்தத்தின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் என்று மங்கள சமரவீர வீடியோவில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

புத்தரின் நாள்

 

ஜபவக்கிய பிக்கு கும்பல்கள்!

புத்தரின் நாளில் குறுங் குழுவாதத்தை பிரபலப்படுத்திய பௌத்த துறவி என்று தேவதிபதியை வர்ணிக்கலாம். சாசன வரலாற்றின் படி, தேவதாதா பிரிவு மற்றும் ஜபவக்கிய பிக்ஷு பிரிவு ஆகியவை பெளத்த மதத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள்.

தொடர்ச்சியாக ஐந்து ஆண்டுகளாக புத்தரிடம் கேட்ட பௌத்த துறவி, அதை அடைவதற்கான தனது நோக்கத்தை நிறைவேற்றாத நிலையில், சாசன மரபு பற்றி எந்த அறிவும் இல்லாமல் துறவற ஒழுங்கில் நுழைந்த புத்த பிக்குகளின் புதிய குழு ஒரு தனி குழுவை உருவாக்கியது.

"புதிய பப்பாஜிதா மந்டுபுத்திகோ கல்யாநங் தேவதத்தோ வந்தார்."மதம் துறவியின் வார்த்தைகளில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜபவக்கிய ஆறு பேர் கொண்ட அணி. பண்டுக, லோஹிதக, மெத்னிய, கும்மயக, அஸ்சப் மற்றும் புனாபப்புக போன்ற பௌத்த பிக்குகள் அவர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினர்.

அவர் பிரசங்கிக்கிறார் நடத்தை விதிமுறை மற்றும் ஒழுக்கத்தை மீறிய குற்றவாளிகள் இருப்பினும், சாசனவின் வரலாற்றில் இந்த குழுவில் ஏராளமானோர் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தக்குழு மக்களுடன் சமூகப் பணிகளை மேற்கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல், தார்மீக வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு, பாமர மக்களுடன் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டனர். அங்கிகள் அதிர்ச்சியடைந்த ஜபாகி பிக்ஷுகளின் இந்த குழு ஒரு சாதாரண மனிதன்போல, அவர்கள் மிகவும் கவர்ச்சியாக இருந்தனர்.

கடந்த காலங்களில் 'சூப்பர் ஸ்டார்களில்' ஒருவராக மாறியுள்ள 'வொய்ஸ்கட்' புத்த சாசனத்தை அழித்து வருகிறார். எதிர்காலத்தில், புத்த துறவிகளின் ஒழுக்கமற்ற இருப்புக்காக புத்தரின் விருப்பத்திற்காக காத்திருக்கும் பௌத்த பிக்குகளின் இந்த கும்பல்களால் புத்தசாசனம் அழிக்கப்படும்.

அன்று போலவே 'சூப்பர் ஸ்டாராக' மாறிய 'குரல்வலை' யால் புத்த சாசனவும் அழிக்கப்படுகின்றன. எதிர்காலத்தில், புத்த சாசனத்தின் ஒழுக்கம் அழிக்கப்படும் பிழைப்புக்காக மட்டுமே ஒவ்வொரு முதலாளியின் தேவைகளுக்கும் புத்த சீவர கும்பல்கள்தான் ஏலம் விடுகின்றன.

இந்த கும்பல்கள் தங்கள் வசதிக்காக, சலுகைகள், வாகனங்கள், பணம், அதிக மதம், கலாச்சார மாதிரிகள், தெய்வங்கள், பேய்கள் போன்றவை அவர் ஒரு பௌத்த துறவி என்ற போர்வையில் வணிக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டுள்ளார் நுண்ணறிவு உள்ள எவரும் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும்.

Apekshakaya

பிந்திய செய்தி