புர்க்கா என்பது முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் உடையாகும் அப்படி இருக்கைளில் அதை தடை செய்ய இடமளிக்க முடியாது. அது முஸ்லிம் பெண்களின் உரிமையும் கூட புர்காவை தடை செய்தால் அது மனித உரிமை மீரலாகும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் தெரிவித்துள்ளார்.

 

பிந்திய செய்தி